Op dit moment wordt de nieuwe JNM-website ge´nstalleerd. Je kan je even niet inloggen, maar over enkele uren word je voor je geduld beloond met de aanblik van onze splinternieuwe website. Je kan met vragen steeds terecht op webdev@jnm.be

soirees

scroll door naar beneden voor meer info 

Een zevenkoppige reeks soirees over actuele topics binnen de landbouw

 

23 februari - Voedselsoevereiniteit: een nieuw wapen in de strijd tegen honger?
1 maart - Landschap van de toekomst

9 maart - Van boer naar bord
16 maart - Europees landbouwbeleid, op naar de hervormingen
23 maart - Een blind date met GGO's
29 maart - Durf tuinieren zonder!

6 april - Planeet Aarde: TE KOOP

 

Alle soirees gaan door in Universiteitstraat 4 om 19u30.


23 februari - Voedselsoevereiniteit: een nieuw wapen in de strijd tegen honger?

Is voedsel een mensenrecht? Weinigen zullen het in twijfel trekken. En toch lijden overal structureel mensen honger. Eén miljard mensen, een zesde van de wereldbevolking, zou in 2010 ondervoed zijn. Hoe kunnen we dit vermijden? Reeds jaren bestaan er tal van internationale programma's met als doel de voedselzekerheid van zoveel mogelijk mensen te waarborgen. Volgens critici heeft dit model echter gefaald.

La Via Campesina, een grote internationale beweging die het wereldwijd opneemt voor de rechten van kleine boeren is echter niet bij de pakken blijven zitten. Zij bekritiseren niet alleen reeds jaren het falende internationale voedselzekerheidsbeleid, maar schuiven ook vastbesloten een "radicaal" alternatief naar voren: voedselsoevereiniteit. "Voedselsoevereiniteit is het recht van lokale gemeenschappen om zelf hun eigen voedsel en landbouwsystemen te bepalen, waarbij de noden en wensen van zij die het voedsel produceren, distribueren en consumeren centraal staan."

Een vanzelfsprekende positie voor de ene, een zeer controversiële voor veel anderen. Vandaag worden immers ook landbouw en voedsel gestuurd door de wetten van de vrije markt. Op veel plaatsen in de wereld is zelfs wie alle dagen voedsel teelt, in het huidige systeem vaak verplicht het eigen bord te vullen met de kruimels die hij of zij op de wereldmarkt betalen kan. Op deze markt is voedsel immers geen recht, maar louter handelswaar. Wij geven graag het woord aan enkele voorvechters van voedselsoevereiniteit, die graag "people" (mensen) en "planet" (onze planeet) weer voor "profit" (winstbejag) bovenaan de agenda willen plaatsen.

 

Met sprekers van Wervel en La Via Campesina1 maart - Landschap van de toekomst

Met de opkomst van de globalisering, de industrialisatie en de grootschaligheid in de landbouw verdwenen veel van onze kleinschalige landbouwlandschappen. Natuurlijke afsluitingen zoals meidoornhagen werden omgezet in prikkeldraad. Beken werden rechtgetrokken en de monoculturen deden hun intrede. Boeren kregen zelf subsidies om hun hoogstamboomgaarden om te hakken.

Met de wereldwijde ecologische crisis zijn we ons meer en meer bewust van de nood aan biodiversiteit in onze landbouwlandschappen en de bijhorende voordelen hiervan. De laatste jaren is er in Vlaanderen een kleine kentering aan de gang. Boeren worden gestimuleerd via beheersovereenkomsten om natuurlijke elementen aan te leggen en te onderhouden: een knotwilgenrij waarin steenuiltjes huizen, een bloemenrand waar de putter zijn voedsel zoekt, niet-kerende grondbewerking om erosie tegen te gaan,... Het is een positieve trend maar er is nog veel werk aan de winkel.

Die kleine landschapselementen spelen zeker in het voordeel van boeren. Studies wezen uit dat in die kleine landschapselementen meer natuurlijke vijanden van plagen te vinden zijn, dat een bloemenrand een positief effect heeft op de bijenpopulatie en zo op de bestuiving. Kortom, er zijn naast de landschappelijke en ecologische meerwaarde ook economische voordelen mee te winnen.

 

Met sprekers van Wervel, Proclam vzw, VLM, ecokwadraat en een landbouwer. Ze vertellen over de noodzaak aan verwevenheid tussen landbouw en natuur, beheersovereenkomsten, agro-beheersgroepen en agroforestry.9 maart - Van boer naar bord

Groenten komen van de supermarkt, liefst ingepakt in plastiek en zonder plekjes. De groep mensen in de wereld die nog nooit een koe in hun leven hebben gezien groeit gestaag en eigenlijk weten we amper welke weg ons voedsel van de supermarkt moet afleggen om tot bij ons te geraken. Ons consumptiepatroon ligt meer en meer mijlenver van het echte productieproces.

Gelukkig is er een tegenbeweging die via verschillende wegen een ander consumptiemodel promoten. Korte keten consumptie is een model waarbij producent en consument direct worden samengebracht. Tinne Van Landeghem van Voedselteams komt uitleggen waarom ze met dit model gestart zijn en wat de voordelen zijn.

In de steden zien we meer en meer het concept van wekelijkse groentenpakketten opduiken. We laten na Voedselteams bioboeren uit de streek aan het woord die de stap naar een andere "keten", en bijgevolg een ander consumptiemodel, hebben gezet. Wat was voor hen het beslissende moment om voor een ander model te kiezen? Zien zij dit als één van de vereisten van duurzame landbouw? Ze hebben jarenlange ervaring met hoe de markt werkelijk ineen zit, en kunnen dus met een zeer realistische blik alle pro's en contra's afwegen.

met:
Boer Bart van zelfplukboerderij Pur Fruit, Boerin Joline van zelfoogstboerderij ‘t Goed ter Heule, De boer en boerin van de CSA-boerderij het Wijveld en de Wassende maan.


16 maart - Europees landbouwbeleid, op naar de hervormingen

Europa heeft voor al zijn lidstaten een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit beleid kent echter vele knelpunten en is een dooddoener voor de kleinschalige boeren hier en in het Zuiden. Twintig procent van de boeren gaat met 80% van de subsidies lopen. Overschotten worden gesubsidieerd en geëxporteerd naar ontwikkelingslanden waar ze de producten van kleine boeren van tafel spelen. Voor onze veehouderij zijn we afhankelijk van soja-import uit Zuid-Amerika, de VS en Canada.  Jaarlijks verdwijnen er immens veel boeren. Het beleid is dan ook gemaakt naar de noden van de grootschalige bedrijven en laat de kleinschalige boeren in de kou.

Dat landbouwbeleid is dringend toe aan hervormingen. De onderhandelingen zijn hiervoor volop bezig en worden afgerond in 2013.

Zal het nieuwe beleid belangrijke uitdagingen, zoals de opkomende klimaatverandering en het ernstige biodiversiteitsverlies aankunnen? Zullen de boeren eindelijk een eerlijk en stabieler loon krijgen? En zal het aantal boeren blijven slinken tot enkel de agroindustrie overblijft?

Bavo Verwimp van Wervel geeft deze avond een inleiding op het wel en wee van het Europees landbouwbeleid gevolgd door een vraag en antwoord gesprek met Bart Staes (Europarlementariër), Thierry Kesteloot (Oxfam), Jean-pierre De Leener (landbouwer) en Leen Schrevens (Groene Kring, Boerenbond), gemodereerd door Alma De Walsche (MO-magazine). Ism Wervel (werkgroep voor rechtvaardige en verantwoorde landbouw).

23 maart - Een blind date met GGO's

In deze soirée proberen we terug een basisdiscussie te voeren over GGO's. We hebben het niet over de wetenschappelijke relevantie van genetisch onderzoek, maar eerder over wie deze techniek ten goede komt, en of de sociale weerslag ervan niet een duurzaam omspringen met de aarde in de weg staat.

In het verhaal van duurzame landbouw gaat het ons vooral over de boer en de consument. Hoe gaat de boer om met GGO's? En welk voordeel hebben boer én consument met de toepassing ervan? Gaat het wel nog over voedsel, een basisrecht, als we bekijken hoe GGO's worden gebruikt?

Door middel van een panelgesprek en inbreng uit het publiek proberen we de mythes van GGO's te doorprikken.


29 maart - Durf tuinieren zonder!

Zowel in de landbouw, de industrie, de overheid als bij mensen thuis wordt er gretig gebruik gemaakt van pesticiden om allerlei plagen, ziekten en onkruiden te bestrijden. Maar dat is niet zonder gevaar voor onze gezondheid en het milieu. Ontdek deze gevaren en hoe het ook anders en zonder kan!


Ism Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)

 

 


6 april - Planeet Aarde: TE KOOP

Landbouwers hebben grond nodig. Grond is wat onze planten en dieren voedt, het is de basis van ons voedselsysteem. En net met die grond is er wat.

In België, en vooral in Vlaanderen kun je het al denken: plaatstekort. Door het gewestplan staan de landbouwgebieden vast, met de beperkte geel ingekleurde gebieden moeten we het stellen. Door die beperkt beschikbare grond gaan de prijzen steeds meer de lucht in. Gewone kleine boeren kunnen dit amper nog betalen.
Koen Dhoore is lesgever bij Landwijzer, een gespecialiseerd vormingscentrum voor beroepsvorming in de biosector. Hij kent van dichtbij alle moeilijkheden en valkuilen voor een beginnende (bio)boer en grond is daar zeker één van.

Hoe sterk moet een boer financieel staan om nog maar te kunnen beginnen? En zijn er alternatieven voor het grondbezit? Koen Dhoore duwt met veel cijfermateriaal onze neus op de feiten en hij kan aantonen met welke oplossingen boeren voor de dag komen.

Grond is ook een globaal probleem, Oxfam Solidariteit kadert na Koen Dhoore dit probleem met een specifieke case in een globale context.
De laatste tijd gooien steeds meer speculanten zich op de voedselmarkt. Dit is een veel veiligere markt dan de financiële markt, iedereen moet immers eten. Wordt er daardoor ook gespeculeerd op grond? Wie is de dupe van deze nieuwe neoliberale markt, en wie loopt er met de pluimen weg? En hoe staat het gebruik van grond wereldwijd in relatie met duurzame landbouw?

We krijgen de verschillende facetten van de grondenproblematiek te zien, komen te weten hoe we hier doordacht met grond kunnen omgaan en wat de toekomst is voor familiale landbouw wereldwijd als grond een product wordt op de markt.

Jarige JNM'ers
Geen jarigen :(
info @ jnm.be         tel: 09 223 47 81, 0471 05 93 92         Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent
X
naam
paswoord
  Aangemeld blijvenpaswoord vergeten?