Helleven

Vanaf september 2015 adopteert JNM Akerland het Helleven. Het Helleven is een poel in Kalmthout. Naast dit ven ligt een weitje dat begraasd wordt door schapen en hierbij hoort ook een stuk bos. Dit alles is eigendom van de gemeente Kalmthout die met onze afdeling Akerland een beheersovereenkomst opstelt. De komende jaren zal het Helleven bijgevolg uitvalsbasis zijn voor verschillende van onze activiteiten vol spel, plezier en natuurbeheer.

Ligging

Het Helleven grenst aan het Klein Schietveld en is met de bijhorende bossen een belangrijke buffer voor het naastgelegen industrieterrein ‘Bosduin’. Voor de activiteiten die we hier organiseren zullen we afspreken aan de Franseweg. Per fiets kan je via Heide hier heen fietsen. Met de wagen is deze plaats enkel bereikbaar via de Essensesteenweg (N117).

Klik hier voor een kaartje met de exacte locatie van het Helleven.

Historiek

Ten tijde van Ferraris bestond het gebied voornamelijk uit heidegebieden, waarbij van bos nog geen sprake was. In de 19de eeuw begint men met de aanplanting van naaldbossen waardoor het naastliggend bos wellicht ook is ontstaan. Kleine landschapselementen zoals een houtkant verdwenen in de jaren ‘80 of ‘90 maar werden terug aangeplant. In 1998 liet de gemeente Kalmthout de poel opnieuw uitgraven waarbij de oevers hellend werden gemaakt.
Het ven, weitje en bos is of was biotoop van onder meer vossen en de rosse vleermuis. Eind jaren ‘90 werden verschillende amfibieën waaronder de kamsalamander gevonden in de poel. Helaas leverde een recente inventarisatie geen waarnemingen van salamanders meer op. Het groentje (dagvlinder) maakt gebruik van de aanwezige  heideplanten en het ven, het bos en de bomenrijen zijn ook ideaal voor de vele broedvogels uit de weide omgeving.

Beheer

Voor het beheer van het Helleven hebben we ons een aantal doelstelling vooropgesteld. Deze staan beschreven in een beheersplan dat in 2010 opgesteld werd in opdracht van de gemeente Kalmthout.
Om de poel terug leefbaar te maken voor onder meer amfibieën zal de bovenste laag, waaronder veel grassen, machinaal afgeschraapt worden. Door het regelmatig maaien van grassen op de oevers, het onderhouden van de knotwilgen naast de poel en het verwijderen van exoten proberen we de inval van organisch materiaal te beperken en de poel zo open te houden.

Hiernaast zullen we in samenspraak met de gemeente Kalmthout het naastliggende bos natuurlijker maken door het verwijderen van exoten zoals rododendron en Amerikaanse vogelkers. Het aanplanten van kleine inheemse boompjes kan de diversiteit van het bos verhogen en het hangen van nestkastjes voor onder meer bosuilen of  vleermuizen verhoogt de natuurwaarde van het bos. 

Blijf op de hoogte

Door links op 'stand van zaken' te klikken volgt er een pagina waar alle vorderingen van het Helleven worden gedeeld. De pagina 'waarnemingen' geeft een overzicht van de recentste waarnemingen in dit gebied.