Stand van Zaken

Hieronder houden we jullie op de hoogte van alle vorderingen.

 

Beheerswerken - plaats ruimen voor de amfibiën - 26 maart 2016

Een aantal werklustigen kwamen 26/03 bij elkaar om 'goedkoop te fitnessen'. Gewapend met een waadpak werd tussen de lisdodde een stukje van de poel vrij gemaakt. Tevens krijg de grote, oude, halfdode knotwilg een grondige snoeibeurt. Voor de steenuilen werd een nestkast geplaatst.

Het viel op dat de kikkers al goed in gang geschoten zijn, nabij de oevers ligt er veel kikkerdril!

Beheerswerken - maaien en wilgen kappen - 20 februari 2016

Op deze beheersactiviteit staken groten en ini's de handen uit de mouwen om het ven mee open te krijgen. Een stukje oever werd gemaaid, en hier werden een aantal dennen en wilgen verwijderd. Deze werken zijn een voorbereiding op het herpofilleren of opnieuw uitgraven van het ven. Deze werken zijn gepland in september 2016. Wie niet voorzichtig was ging met natte sokken naar huis. Bewijs dat er nog wel degelijk water in komt!

Bekijk hier het fotoalbum van deze activiteit.

Beheerswerken - maaien en afvoeren - 26 september 2015

De ini's hielpen op de startdag met het maaien en afvoeren rondom het Helleven. Riet, grassen en andere kruiden rondom het ven hebben door verwaarlozing de kans gekregen om te groeien tot anderhalve meter hoogte. Door het maaien willen we het ven open houden zodat de amfibiën voldoende licht in het water hebben. Ook zullen zo kleinere kruiden opnieuw kans krijgen om te groeien. Met het afvoeren van het maaisel zorgen we ervoor dat we de voedingsstoffen ontnemen om zo de groei van onder meer grassen tegen te gaan.

Bekijk hier het fotoalbum van de inistartdag.

Artikel - Akerland beheert het Helleven - september 2015

In de eerste Akerdju van het werkjaar 2015-2016 staat een artikel over de adoptie van het Helleven.

Klik hier om het artikel te lezen (pagina's 4 en 5)

Artikel - de bosuil - september 2015

Tevens in de akerdju van september 2015 staat er een artikel over de bosuil. Door het plaatsen van een bosuilennestkast willen we deze uil een beetje helpen. 

Klik hier om het artikel te lezen (pagina's 6 en 7)

nieuws - JNM Akerland adopteert het Helleven - september 2015

JNM Akerland adopteert het Helleven. Met de gemeente Kalmthout werd een beheersovereenkomst gesloten waardoor wij dit gebiedje de komende jaren in beheer nemen. Dit wil zeggen dat we rondom het Helleven regelmatig terug te vinden zijn voor beheersactiviteitein en natuurstudie. Zo zullen we er voor zorgen dat de poel open blijft. Tijdens natuurstudieactiviteiten zullen we alle dieren en planten op onze weg determineren.