De Velduil

De Velduil is het afdelingstijdschrift van Leievallei. Het verschijnt elk semester. Hierin staat de activiteitenkalender voor het komende half jaar, naast een heleboel andere leuke en interessante artikels. Je hoeft niets te doen om je te abonneren op de Velduil: het wordt per post bezorgd bij al onze leden.