Afdelingsfinanciën

 

Vanaf 2017 werken we niet meer met Mina-verslagen, die via BBL werden opgestuurd naar de Vlaamse Overheid. Een aantal zaken wijzigen vanaf nu:

Vanaf 2017 krijgt JNM zelf een (welliswaar veel kleinere) pot geld die we willen verdelen onder de afdelingen. We probeerden vanuit JNM Nationaal een zo eerlijk en open mogelijk systeem uit te werken dat afdelingen niet alleen toelaat een beetje verlies te maken, maar zelfs een kleine spaarpot op te bouwen voor grotere aankopen.

De naam van deze subsidie verandert bij deze van “Mina-subsidie” naar “Subsidie JNM Nationaal”.

Werkjaren ipv kalenderjaren. Je leest het goed! Vanaf 1 januari 2017 kan je de afdelingsfinanciën bijhouden en voorleggen per werkjaar, lopende van 1 september tot 31 augustus.

De aanpassing van kalender- naar werkjaar houdt uiteraard ook in dat je vanaf nu je financieel verslag en begroting van het volgend jaar indient tegen eind september. Dit loopt dus ongeveer samen met jouw bestuurswissel. "Ideaal", hoor ik je denken! Je kan met oude en nieuwe ping samen het verslag maken, de begroting opstellen en ondertussen je overdracht houden. Denk er wel aan om dit ook effectief te doen, anders maak je het de nieuwe ping héél erg moeilijk! De nieuwe boekhoudexcel ziet er, door de nieuwe afdelingsfinanciën, net iets anders uit dan de oude, ook de posten zullen lichtjes wijzigen.

Subsidie JNM Nationaal

Ten laatste op 30 september dien je volgende zaken in:

  • financieel verslag 01/09/2017 - 31/08/2018
    • vergeet de bonnetjes niet!!
  • begroting 1/09/2018 - 31/08/2019

 

Financieel verslag

Lees grondig de vernieuwde functiehandleiding van de ping door en vul het verslag correct in. Dankzij de nieuwe boekhoudexcel kan je alles eenvoudig invullen en bijhouden. Het financieel verslag is een weergaven van de werkelijkheid, zodat je nu én in de toekomst duidelijk ziet hoe het op financeel gebied met de afdeling gaat. Vooral op pagina 6 van de functieshandeiding 'Subsidies JNM Nationaal' en op pagina 16 'Over de boekhoudexcel' vind je de belangrijkste info om het financieel verslag correct op de maken.

Dit verslag wordt getekend door voorzitter en penningmeester en opgestuurd (met de bonnetjes) naar JNM Nationaal, Kortrijksepoorstraat 192, 9000 Gent. (Akkoord mag ook per mail doorgegeven worden aan financieel [at] jnm.be

De digitale versie wordt upgeloaded via dit formulier.

 

Begroting

Denk goed na waar je afdeling het volgende werkjaar geld aan zal uitgeven en inkomsten uit zal krijgen. Het is uiteraard nog heel moeilijk om in te schatten hoeveel afdrachten en "Subsidie JNM Nationaal" jullie zullen krijgen, maar gebruik het maken van deze begroting als een denkoefening of jullie wel afdrachten en "extra" nodig hebben. Denk eraan dat het spaargeld mag beginnen rollen.... 

De digitale versie wordt upgeloaded samen met het financieel verslag.

 

Documenten

Is er nog iets niet duidelijk of ontbreekt er iets? Aarzel niet dit te laten weten via  financieel [at] jnm.be!

Tijdlijn

30 september 2018

  • indienen financieel verslag werkjaar 2017-2018 (1 september 2017 - 31 augustus 2018)
  • indienen begroting 2018 - 2019 (1 september 2018 - 31 augustus 2019)

Oktober 2018

  • afdrachten worden gestort. Dit bedrag komt in het financieel verslag van 2018-2019. 

December 2018

  • Subsidie JNM Nationaal 2018-2019 worden gestort. Dit bedrag komt in het financieel verslag van 2018-2019.

30 september 2019

  • indienen financieel verslag werkjaar 2018-2019 (1 september 2018 - 31 augustus 2019)
  • indienen begroting 2019 - 2020 (1 september 2019 - 31 augustus 2020)

...

Heb je vragen of opmerkingen over het nieuwe systeem, neem dan contact op met Bondsping Iris (bondsping [at] jnm.be) of admin-personeelslid Scarlett via financieel [at] jnm.be