Personeel

Administratie activiteiten:

Gwen Van Dale: gwen [at] jnm.be, 09 223 47 81
Inschrijvingen (kampen en activiteiten); verzekeringen; onkostennota's; afdelingsfinanciën; financiële verslagen; opvolgen PP
Gwen werkt niet op woensdag

Ledenadministratie & Winkel:

Scarlett Vanuxem: Scarlett [at] jnm.be, 09 223 47 81
Onthaal; Ledenadministratie; Uitleenverantwoordelijke; Winkelbeheer; opvolgen Praktische Ploeg en WinkelPloeg
Scarlett werkt niet op maandag

Communicatie:

Veerle Cannoot: veerle [at] jnm.be, 09 223 47 81
Eindredactie tijdschriften; interne en externe communicatie; pers en promo; sociale media; opvolgen CommunicatiePloeg
Veerle werkt niet op donder- en vrijdag

Afdelingen:

Hanne Gevaert: hanne [at] jnm.be, 09 223 47 81
Lokale afdelingen helpen bij alles & nog veel meer; opvolgen AOP. 
Hanne werkt niet op vrijdag

afdelingsondersteuning Limburg:

Anna Schneider: anna [at] jnm.be, 0474 60 17 05
Onze lokale afdelingen in Limburg helpen bij alles en nog veel meer en de JNM-werking in het algemeen versterken in de groenste provincie.

Vormingen:

Evelyne Eeckhout: evelyne [at] jnm.be, 09 223 47 81
Onze vormingsinitiatieven naar een hoger niveau tillen, opvolgen Vormingsploeg, vragen over stages en attesten.
Evelyne werkt niet op maan- en dinsdag.


Beleidsondersteuning:

Elise De Meulenaere: elise [at] jnm.be, 09 223 47 81
Ondersteuning Raad van Bestuur en HoofdBestuur, externe contacten en lange termijnplanning zoals de beleidsnota; vrijwilligersbeleid, participatie en ondersteuning Diversiteitsproject (bruggenbouwers).
Elise werkt niet op vrijdag

Coördinatie:

Pieter Delafortrie: pieter [at] jnm.be, 09 223 47 81
Management Personeel en actieplanning; externe contacten en lange termijnplanning zoals de beleidsnota; Ondersteuning Raad van Bestuur inzake personeelsbeleid en financiëel beleid.
Pieter werkt niet op maandag

Bruggenbouwer Brussel:

Mathias Balcaen: mathias [at] jnm.be, 0476 07 24 56
De brug slaan tussen kansarme jongeren uit Molenbeek en de lokale afdeling van JNM Brussel.