Soorten kampen

De JNM-vrijwilligers organiseren zomerkampen rond verschillende onderwerpen en voor specifieke doel-
groepen. Er zijn kampen over het hele land.
Ook trekken elk jaar enkele kampen naar het buiten-
land om daar de natuur te bestuderen.

JNM-kampen 2018

Kampen Per leeftijdsgroep

Piepers: 7 tot 12 jaar

Dit zijn kampen voor de allerkleinste JNM’ers, de piepers (van 7 tot 12 jaar). Hier komen ze op speelse wijze in contact met natuurstudie: via spelletjes, quizzen en allerhande activiteiten, maar ook door excursies (op maat) leren de piepers al heel wat over natuur en milieu. De kampen werken vaak rond een thema, maar natuur en milieu worden er altijd in verwerkt. De piepkampen zijn heel populair. Elk jaar zitten ze allemaal propvol en staan er (helaas) heel wat piepers op de reservelijst…

Ini's: 13 tot 15 jaar

Deze kampen zijn voor ini's (13 tot 15 jaar). Hier wordt al aan echte natuurstudie gedaan of eens stevig gewerkt. Maar hier en daar kan er wel af en toe ook nog een leuk spel gespeeld worden. De ini’s worden nog steeds goed begeleid, maar krijgen ook al wat meer verantwoordelijkheid. Op ini-kampen kunnen ze de eerste stappen naar de ‘gewone’ JNM-kampen zetten. Soms wordt op een kamp speciale aandacht besteed aan bijvoorbeeld werken of natuurstudie.

15 tot 17 jaar

De deelnemers krijgen op dit kamp al een boel verantwoordelijkheden. Ze nemen elk een eigen kampfunctie op, bepalen mee het programma en kiezen mee wat de pot schaft. Een uniek kamp dat eindigt in een unieke, hechte vriendengroep!

Grotenkampen: 16 tot 26 jaar

Deze kampen focussen altijd op een JNM-pijler. In een gezellige sfeer doen we samen aan natuurstudie, beheerswerken of gaan we dieper in op (actuele) milieuthema’s.
Een kerngroep organiseert het kamp, op het kamp zelf steken deelnemers een handje toe om alles vlot te laten lopen.
Op sommige grotenkampen zijn ook ini’s welkom, als ze zelfstandig en geïnteresseerd zijn. Ben je gebeten door natuurstudie, -beheer of milieu en hoeven die spelletjes niet meer, dan kan een grotenkamp perfect.

Ini’s welkom (op een grotenkamp)

Je zal zien dat op sommige gewone ledenkampen ini’s welkom zijn. Hou er wel rekening mee dat de deelnemers voornamelijk 16 tot 26 jarigen zullen zijn. De wandel- en fietstochten zullen dus iets zwaarder zijn dan op een inikamp. Ook zal meer aandacht zijn voor natuurstudie, -beheer of milieufactoren en gaat minder tot geen aandacht uit naar spel. Uiteraard blijft sfeer en gezelligheid ook hier belangrijk en zal er tijd zijn voor een gezellig kampvuur, eens chillen in een heerlijk weiland of een potje ‘weerwolven’. Ook wordt er, door 16-plussers, wel eens een pintje gedronken.

Twijfel je of je mee kan op het gewone ledenkamp dat jou aanspreekt? Bel of mail gerust eens met de kampvoorzitter om te polsen naar de haalbaarheid om als ini mee op kamp te gaan.

Per thema

Grotenkampen spitsen zich toe op één van de JNM-pijlers, namelijk natuurstudie, natuurbeheer of milieu. Ook op ini- en piepkampen wordt soms rond een specifieke pijler gewerkt.

Natuurstudiekampen

Deze kampen zijn voor de JNM'ers die vreselijk veel (willen) weten over natuur. Elk vogeltje, plantje of diertje dat ze tegenkomen, zullen ze met plezier determineren. Natuurlijk kunnen ook JNM'ers die er nog niet zo veel over weten hier terecht. Het is dé plaats om superveel te leren van elkaar!

Werkkampen

Samen (keihard) werken in de natuur om de biodiversiteit te vergroten. Met schop, zaag en bosmaaier in de hand trekken we natuurgebieden in om de hele dag hard te werken.  We leren je niet alleen hoe dit alles moet, maar ook waarom.‘s Avonds worden we met een stevig maal verwend, om erna aan het kampvuur straffe verhalen te vertellen.

Werkstudiekampen

Weet je zelf niet goed wat je wilt of is de hele dag alleen maar natuurstudie iets te veel van het goede? Dan zijn werkstudiekampen ideaal.  Afwisselend werken in en bestuderen van de natuur, de ideale mix voor velen.

Milieukampen

Ben je begaan met alles wat rond je leeft? Vind je het ook altijd jammer als natuur moet verdwijnen of het lastig heeft door wat mensen doen?
Op milieukampen werken we rond een onderwerp zoals duurzame landbouw, DIY (do it yourself), zonevreemde bossen of lokale problematieken.
Door sprekers, bezoeken en discussies leer je wat er aan de hand is en hoe je er iets aan kunt doen. Het is dé plek om andere enthousiastelingen tegen te komen en samen een actie op poten te zetten.