JNM & Privacy


In 2016 trad de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens in werking. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties en bedrijven zich helemaal in regel gesteld hebben.Deze wetgeving regelt de bescherming van persoonsgegevens in de hele Europese Unie en legt ook straffen op bij overtredingen.Ook voor deze Europese wetgeving het levenslicht zag, bestonden op Belgisch niveau al regels en wetten rond privacy. Veel van die bestaande wetgeving is nu samengebracht onder de noemer van de GDPR. 

GDPR = General Data Protection Regulation
Of in het Nederlands, AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze wetgeving legt organisaties (en bedrijven) voorwaarden op voor het verzamelen, bewaren en verwerken van persoonsgegevens, maar vraagt ook om op een duidelijke en verstaanbare manier uit te leggen aan leden / gebruikers / klanten op welke manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

In grote lijnen komt het er op neer dat:

  • Je enkel die gegevens mag verzamelen die je nodig hebt, en je die maar mag bijhouden zo lang je ze nodig hebt.
  • Je aan de persoon moet duidelijk maken waarvoor je die gegevens nodig hebt.
  • Die gegevens correct moeten zijn en de persoon het recht heeft te weten welke gegevens je van hem/haar bezit en die moet kunnen corrigeren.
  • Je moet kunnen garanderen dat je op een correcte manier omgaat met die gegevens.
  • Je geen persoonsgegevens mag doorgeven aan anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor de werking, of voor de verwerking van gegevens.

Organisaties (en bedrijven) moeten daarom een ‘Privacyverklaring’ opmaken waarin zij duidelijk aangeven op welke manier ze met persoonsgegevens omgaan.

De JNM Privacyverklaring vind je hier

Heb je nog vragen over de manier waarop JNM omspringt met je persoonsgegevens, neem dan contact op met het bondssec via info [at] jnm.be 
 

Wil je meer info over wat die GDPR precies inhoudt, dan kan je voor meer info bij Europa terecht:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_nl