Missie & visie

 

Een jeugdbeweging
Voor en door jongeren
Spel en plezier
Wild van natuur, uit verwondering
Wild voor milieu, uit bezorgdheid
Open voor iedereen
Ongebonden...
... en een beetje tegendraads

 

Een jeugdbeweging
JNM is een jeugdbeweging. We richten ons op kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel van 7 tot 26 jaar met interesse voor natuur en respect voor het leefmilieu.

Voor en door jongeren
Onze werking is jong en dynamisch. Ze wordt gedragen door jonge vrijwilligers die ook over afdelingsgrenzen heen met elkaar in contact treden en worden bijgestaan door een bende hardwerkende professionele medewerkers. Elke JNM‘er vanaf 16 jaar heeft een gelijke stem om het beleid mee te bepalen. Wie ouder is dan 26 jaar kan geen lid meer zijn van JNM. Dit houdt onze jeugdbeweging jong en werkt vernieuwing in de hand.

Spel en plezier
Een unieke sfeer, gedeelde idealen en amusement zijn de drijfveer voor ons engagement. Omdat we een jeugdbeweging zijn, willen we samen spelen en plezier maken. Onze thema’s, natuur en milieu, pakken we op een speelse manier aan. We leren van elkaar, ontplooien ons en nemen als jongeren met een leuke groep vrienden verantwoordelijkheden op.

Wild van natuur, uit verwondering
JNM’ers zijn gebeten door natuur. Uit verwondering bestuderen, beschermen en beheren we de natuur en genieten we gewoon van het groen om ons heen. Op deze manier versterken we ook ons inzicht in de ecologische wisselwerkingen die in onze omgeving plaatsvinden.

Wild voor milieu, uit bezorgdheid
JNM’ers zijn bezorgd om het leefmilieu. Het begrijpen, bewustmaken en bestuderen van milieuproblemen vormt voor ons een belangrijke basis voor een doordachte kijk op milieubescherming. We brengen deze principes in de praktijk en organiseren onze activiteiten zo duurzaam mogelijk.

Open voor iedereen
We streven naar een diverse werking met jongeren van alle achtergronden, staan open voor elke politieke of religieuze overtuiging en hebben respect voor ieders mening. We oordelen niet op basis van huidskleur, uiterlijk, achtergrond of geaardheid. Pesten en uitsluiten horen niet thuis bij JNM.

Ongebonden...
JNM wil haar lot niet verbinden aan dat van andere verenigingen of bewegingen. We zijn onafhankelijk, maar zijn wel een sterke partner, zowel in het jeugdwerk als de milieubeweging. Met onze unieke werking rond jeugd, natuur en milieu geloven we in beide sectoren een nuttige bijdrage te leveren.

...En een beetje tegendraads
Met een scherpe blik bieden we alternatieven aan en geven we zelf het goede voorbeeld. Op een ludieke manier zorgen we voor een kritische noot wanneer iets niet binnen onze idealen past.

Het Jubileumboek

50 jaar Jeugdbond! Vijftig jaar enthousiaste jongeren werkend aan natuurbehoud en bouwend aan een mens-én milieuvriendelijkere wereld. Dit is een boek voor en door hen geschreven. Je staat op het punt in een mooi stukje geschiedenis van vijftig jaar Jeugdbond te duiken.