Akerland beheert het Helleven

Vanaf september 2015 adopteert JNM Akerland het Helleven. Het Helleven is een poel in Kalmthout. Naast dit ven ligt een weitje dat begraasd wordt door schapen en hierbij hoort ook een stuk bos. Dit alles is eigendom van de gemeente Kalmthout die met onze afdeling Akerland een beheersovereenkomst opstelt. De komende jaren zal het Helleven bijgevolg uitvalsbasis zijn voor verschillende van onze activiteiten vol spel, plezier en natuurbeheer.

Op onze website is een pagina 'stand van zaken' ingericht waar waar alle vorderingen van het Helleven worden gedeeld. De pagina 'waarnemingen' geeft een overzicht van de recentste waarnemingen in dit gebied.

Tijdens de startdag speelden de piepers een spel om het bos te beschermen. De ini's staken meteen de handen uit de mouwen om het veldje rondom het helleven te maaien en het maaisel af te voeren. De foto's van de startdagen zijn hier terug te vinden.