Uit De Marge zoekt 1 voltijdse jeugdopbouwwerker

Onze collega's van Uit de Marge zijn op zoek naar een jeugdopbouwwerker met standplaats in Zelzate.

Lees hier de vacature:

Uit De Marge zoekt 1 voltijdse jeugdopbouwwerker in Oost-Vlaanderen – standplaats Zelzate

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken en die jongeren in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt hierbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge, steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Je standplaats is Zelzate. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge. Je wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een stafmedewerker van Uit De Marge. Je werkt in nauw overleg met de jeugdconsulent van Zelzate.

 

 

1. Takenpakket

Je legt vindplaatsgericht contacten met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en werkt aan een vertrouwensrelatie met die groepen. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften.

Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.

Je werkt aan hun kansen op ontmoeting al dan niet in de openbare ruimte.

Je werkt activerend samen maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de wereld van de arbeid.

Je werkt aan de opbouw van een lokaal jeugdwelzijnsoverleg in functie van een geïntegreerde beleidsvoering ten behoeve van kwetsbare groepen.

Met het lokale bestuur en lokale gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare groepen. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

 

2. Profielvereisten

Kennis en inzicht

Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.

Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.

Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.

Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Je hebt een diploma van hoger onderwijs.

Vaardigheden

Je beschikt over organisatorisch talent.

Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Je legt gemakkelijk contact, zowel kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken.

Je bent besluitvaardig en kunt je beslissingen ook verantwoorden.

Je kunt omgaan met conflictsituaties.

Houding

Je stelt je geëngageerd op aan de kant van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.

Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.

Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.

Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.

Je werkt graag samen met anderen.

Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.

Je bent flexibel en je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken.

Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Andere

Je hebt liefst enkele jaren professionele ervaring.

Je hebt een rijbewijs en kunt beschikken over een wagen.

 

3. Wij bieden

Een  voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur. Goede verloning op basis van ervaring en opleiding volgens de barema’s van PC 329. Een verantwoordelijke functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.

 

4. Praktisch

Voor meer informatie over deze functie contacteer je Ann Martens via ann.martens [at] uitdemarge.be  of 0478 72 62 55

Solliciteren: stuur jouw motivatie en een functioneel CV naar ann.martens [at] uitdemarge.be uiterlijk voor 30 maart.

Weerhouden kandidaten krijgen een schriftelijke opdracht en worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een interview op zaterdagvoormiddag 22 april.

Indiensttreding: 2 mei  2017