Jongerenklimaatmars 6 - 8 oktober

Enkele jongeren organiseren een klimaatmars van Gent naar Brussel van zaterdag 6 tot maandag 8 oktober. In drie dagen stappen ze naar Brussel om hun klimaateisen te stellen. Ze zijn op zoek naar meer jongeren, die de klimaateisen delen. Wil jij hier samen met de ini's en gewone leden van je afdeling aan mee doen? Ga dan vlug een kijkje nemen op hun website voor meer info.

Heb je les op maandag 8 oktober? Geen probleem, de jongeren werken aan een oplossing. Ze willen graag de scholen aan hun kant krijgen.