De Ambrassade zoekt een jeugdbeleidswerker armoede en superdiversiteit (m/v/x)

De Ambrassade zoekt een jeugdbeleidswerker armoede en superdiversiteit, voltijds onbepaalde duur contract. Dit ter vervanging van een collega die na 7 jaar ons verlaat om coördinator te worden van een jeugdwelzijnsorganisatie. Je kan enkel solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor 29 november 2016, 9u30, te bezorgen aan ikwileenjob [at] ambrassade.be. Je vindt dit formulier op www.ambrassade.be/vacatures.

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. We dragen bij tot het geluk en welzijn van alle kinderen en alle jongeren en hebben daardoor een positieve impact op hun levenskwaliteit. De Ambrassade versterkt de kansen en de kwaliteit van het jeugdbeleid, het jeugdwerk en jeugdinformatie door de Vlaamse Jeugdraad te ondersteunen, de jeugdsector te inspireren en kinderen en jongeren te informeren.

Jouw ambitie

Als jeugdbeleidswerker armoede en superdiversiteit werk je elke dag mee aan het waarmaken van onze missie. Je strijdt mee voor een samenleving waarin àlle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving en het beleid. Je streeft naar meer bewustwording, solidariteit en draagvlak omtrent een structurele aanpak van armoede en superdiversiteit in jeugdwerk, de brede samenleving en het beleid. Je wilt jeugdorganisaties en beleidsmakers inspireren en activeren in het omgaan met de vele uitdagingen van onze superdiverse samenleving. Vanuit kennis, expertise, ervaring, verontwaardiging en veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team breed jeugdbeleid verder aan het succes en de ambities van De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad.

Jouw taken

Je bent verantwoordelijk voor het thema armoede:

 • Je volgt proactief beleidsevoluties op en stemt acties en projecten van de organisatie hierop af.
 • Je houdt de vinger aan de pols van onderzoek, opinies, praktijken, participatietrajecten die gebeurd zijn met kinderen, jongeren en hun organisaties rond het thema armoede.
 • Je bouwt het netwerk met experten en ervaringsdeskundigen rond armoede verder uit en neemt beleidsvertegenwoordigingen op.
 • Je zorgt voor beleidsmatige vertaling van de projecten die De Ambrassade en Vlaamse Jeugdraad de laatste twee jaar realiseerden (o.a. Project Oog voor Armoede; advies wonen in armoede).
 • Je bouwt kennis en expertise op rond het thema armoede en brengt deze expertise actief naar buiten via artikels, opiniestukken, standpunten, vormingen, studiedagen, …

Je bent verantwoordelijk voor het thema superdiversiteit:

 • Je ondersteunt jeugdorganisaties rond diversiteit en maatschappelijk kwetsbaarheid via het organiseren van vorming, intervisie, studiedagen, …
 • Je organiseert de Werkgroep Diversiteitsbeleid van de jeugdsector en ondersteunt deze werkgroep in het ontwikkelen van een kwalitatief ondersteuningsaanbod en concrete beleidsaanbevelingen.
 • Je bent schakel tussen praktijk en beleid rond de thema’s superdiversiteit, preventie rond gewelddadige radicalisering, maatschappelijke kwetsbaarheid, … Je bent aanspreekpunt voor jeugdorganisaties en beleidsmakers en je neemt hierin een signaalfunctie op. Je bouwt ons netwerk rond superdiversiteit verder uit. 
 • Je realiseert mee een geïntegreerd intern diversiteitsbeleid van De Ambrassade en activeert alle collega’s om met diversiteit aan de slag te gaan. Je werkt binnen De Ambrassade in nauwe samenwerking met de directie mee aan een divers personeels- en organisatiebeleid.

Wij zoeken iemand die… 

 • 2 jaar relevante werkervaring heeft;
 • wil strijden voor positieve alternatieven om problematieken zoals armoede, sociale uitsluiting, racisme, discriminatie mbt jongeren in onze samenleving aan te pakken;
 • een sterke drijfveer heeft om te werken rond jeugdwerk, superdiversiteit en armoedebestrijding; 
 • energie krijgt van het netwerken met experten en organisaties over verschillende beleidsdomeinen heen;
 • ervaring heeft met het coördineren van projecten en groepsgericht werken;
 • initiatief neemt, dingen in beweging zet en kan enthousiasmeren;
 • vaardig is in het communiceren met mensen met verschillende achtergronden;
 • houdt van beleidsgericht werken en streeft naar concrete resultaten;
 • zelfstandig kan werken zonder het teamverband uit het oog te verliezen;
 • gek en geniaal is.

Wij bieden …

 • Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief;
 • Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van vijfentwintig medewerkers;
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2645,81 euro bruto per maand);
 • Een laptop, onkostenvergoeding GSM, een fietsvergoeding en een volledige terugbetaling van het woonwerkverkeer via openbaar vervoer;
 • Een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen bij voltijds werken), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • Een toffe werkplaats in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal. De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Eva Vereecke, directeur, 0484/434.303 of eva.vereecke [at] ambrassade.be. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op 29 november 2016, 9u30, aan ikwileenjob [at] ambrassade.be. Na selectie op basis van het sollicitatieformulier volgt een gesprek waarin gepeild wordt naar de motivatie, competenties, kennis en ervaringen van de kandidaten in functie van het voorgestelde takenpakket.
 • Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht, die je moet presenteren op het gesprek. Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 8 december tussen 16u en 21u. Hou dat moment alvast vrij. De Ambrassade wenst een snelle indiensttreding (bij voorkeur januari 2017)