JNM ZOEKT EEN DEELTIJDSE (3/5) BELEIDSONDERSTEUNEND MEDEWERKER m/v

JNM vzw, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. De vereniging telt zo’n 3000 leden, verspreid over 40 afdelingen in Vlaanderen. Het nationale secretariaat in Gent, bestaande uit personeelsleden en meer dan 50 actieve vrijwilligers, ondersteunt deze afdelingen en biedt daarnaast ook zijn eigen activiteiten aan, waarvan de zomerkampen het hoogtepunt zijn.

Zowel de lokale als nationale werking worden volledig gedragen door jonge vrijwilligers (tot 26 jaar), die ondersteund worden door een zevenkoppig personeelsteam (5,6 vte). 
We zijn op zoek naar een beleidsondersteunend medewerker die binnen JNM verantwoordelijk is voor de ondersteuning van het vrijwillige hoofdbestuur en Raad van Bestuur (RvB) , de opvolging van projecten, lange termijnplanning en de beleidsnota. Je bent daarnaast mede-verantwoordelijke voor het vrijwilligersbeleid van JNM en de participatie van JNM’ers aan het beleid. 

Meer info over JNM vind je op www.jnm.be

FUNCTIE

BELEIDSONDERSTEUNEND MEDEWERKER

 • Je ondersteunt de werking van het jaarlijks wisselende nationale hoofdbestuur en staat hen bij in hun taken. Je zorgt mee voor een continue werking over de jaren heen. 
 • Je ondersteunt en faciliteert de participatie van JNM’ers aan het beleid.
 • Je stimuleert en ondersteunt natuur- en milieuprojecten, en campagnes.
 • Je bent mede-verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid van JNM.
 • Je vertegenwoordigt samen met je collega’s JNM binnen de jeugd- en milieusector. Je stimuleert samenwerkingen en zet deze op met en tussen verschillende partners in overleg en samenwerking met de RvB, de ploegen van het hoofdbestuur en de coördinator.
 • Je houdt een overzicht op de interne werking van JNM en waarborgt de kwaliteit van de werking. Dit steeds in samenwerking of overleg met de bestuursvrijwilligers.
 • Je bereidt samen met de nationale voorzitter, secretaris en penningmeester de belangrijke vergaderingen voor zoals de RvB en de Algemene vergadering en je neemt er actief aan deel.
 • Je zorgt samen met de coördinator voor een goede samenwerking tussen personeel en vrijwilligers en een goede doorstroming van informatie.

PROFIEL 

 • Je beschikt minstens over een bachelor diploma in een relevante richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Relevante werk- en/of vrijwilligerservaring met natuur-, jeugd-, en/of sociaal-cultureel werk is een vereiste.
 • Je hebt ervaring met participatieprocessen, projectwerking en het ondersteunen van groepen vrijwilligers.
 • Goede kennis van de jeugd-, natuur- en milieusector is een vereiste.
 • Je beschikt over een basiskennis over natuur- en/of milieuthema’s.
 • Je bent sociaal en jong van geest.
 • Je kan omgaan met wisselende werkdruk, kan planmatig werken en bent bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk.
 • Je kan vlot overweg met een divers jongerenpubliek dat jaarlijks wisselt.
 • Voldoende kennis over de werking en structuur van JNM is een pluspunt.
 • Je kan samenwerken met een groep vrijwilligers die het beleid bepalen en je kan hen hierin motiveren, enthousiasmeren en coachen.
 • Je kan je vinden in de missie en visie van JNM. 

AANBOD

 • Een uitdagende job in een jonge en maatschappelijk waardevolle organisatie met een dynamisch personeelsteam en met veel contact met vrijwilligers.
 • Een deeltijds contract (3/5) van onbepaalde duur met op termijn mogelijkheid tot uitbreiding afhankelijk van de middelen.
 • Verloning volgens de barema’s van socio-cultureel werk, paritair comité 329.01, barema B1b aangevuld met maaltijdcheques van 6 euro. Relevante anciënniteit kan in overleg worden meegenomen.
 • Terugbetaling woon- werk verkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Veel flexibiliteit m.b.t. werkuren en 3 dagen extra vakantie.
 • Standplaats : JNM-secretariaat, Kortrijksepoortstraat 192, Gent

PRAKTISCH

Stuur een recent CV en een motivatiebrief ten laatste op dinsdag 16 mei 2017 via e-mail naar Gwen [at] jnm.be

De selectiegesprekken worden gepland in de week van 29 mei 2017 en worden voorafgegaan door een proef.

Idealiter kan je al in juli 2017 starten en ben je (minstens gedeeltelijk) aanwezig op het nationaal congres van woensdag 26 juli t.e.m. zaterdag 29 juli 2017.

Bij de aanwerving van medewerkers geeft JNM gelijke kansen aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele functiebeperking.