Grootschalige Klimaatactie op 2 december 2018

Massamobilisatie COP24: save the date

Zowel op internationaal als op Belgisch niveau is 2018 een bepalend klimaatjaar. Met de Klimaatcoalitie zullen we in het najaar volop campagne voeren en in samenwerking met Climate Express een massamobilisatie organiseren in eigen land, met de eis voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig Belgisch klimaatplan.


Context
Tijdens de internationale klimaatconferentie in het Poolse Katowice eind dit jaar (3 - 14 december 2018) evalueren de aanwezige landen of de gezamenlijke nationale inspanningen voldoende zijn om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen. Eind 2018 moet de Belgische overheid nieuwe klimaatplannen indienen met maatregelen voor de periode 2021-2030. 

Save the date
Houd alvast zondag 2 december 2018 vrij in jullie agenda voor een grootschalige actie in Brussel. Hier alvast een voorproefje van het opzet.