Pijleroverleg 5/12/2017

Datum: 
05/12/2017
Ploeg: 
Andere

Het eerste pijleroverleg was onmiddellijk een succes. We dachten concreet na over hoe we de inhoud binnen JNM kunnen opwaarderen en onze leden (of potentieel nieuwe leden) warm kunnen maken voor onze identiteit (namelijk: natuur, milieu en beheer).

Naast verschillende kleine ideetjes kwamen ook nog volgende grotere ideeën naar boven die, al dan niet onmiddellijk, ten uitvoer worden gebracht:

  • Een jaarthema: overkoepelend thema (zee, boomgaarden, heide, bos, …) per werkjaar waar iedere ploeg haar stokpaardje van maakt, zo kunnen o.a. ook promocampagnes meer inhoudelijk gevoerd worden. Het thema voor het nieuwe werkjaar wordt vastgelegd op het congres (1e pijleroverleg, zie later), met als ultieme hoogtepunt het congres van het volgende werkjaar.
     
  • Een pijlerverantwoordelijke: pijlerverantwoordelijke aanstellen op kampen, waardoor inhoud een expliciet ding wordt en niet een gedeelde verantwoordelijkheid voor het volledig KC. Nu is er wel een excul die meestal gelinkt is aan natuur, maar niks met B of M te maken heeft.