Algemene Vergadering

Datum: 
18/04/2018
Ploeg: 
Bondstop

Wat een AV! De volgende drie proefprojecten werden goedgekeurd: 

  • Vrijwilligersgericht werken
  • Jeugdploeg 
  • regiowerking

Meer info over deze projecten kan je terugvinden op: https://www.jnm.be/bestuur/jnm-als-organisatie/projecten/hb21

Ook de jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd.