Verslagen

Bijvoorbeeld: 20/04/2018
Bijvoorbeeld: 20/04/2018
Bondstop
18/04/2018

Wat een AV! De volgende drie proefprojecten werden goedgekeurd: 

 • Vrijwilligersgericht werken
 • Jeugdploeg 
 • regiowerking

Meer info over deze projecten kan je terugvinden op: https://www.jnm.be/bestuur/jnm-als-organisatie/projecten/hb21

Ook de jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd. 

 

 

Andere
15/03/2018

Verslag van de WiP vergadering 5

RvB
13/03/2018

In maart was er uiteraard weer een RvB. Wat hebben we besproken?

 • Geld!
 • De nieuwe winkelmedewerkersvacature
 • Partners
 • Hoe willen we opvolging aanpakken?
 • ...
RvB
21/02/2018

Weer een maand, weer een RvB. We hebben het onder andere gehad over:

 • Bruggenbouwers: hoe kunnen we de ideeën implementeren in onze werking?
 • De centjes van 2017.
 • De centjes van 2018, en wat we er mee kunnen doen.
 • Youthwork@Pride
 • ...
RvB
17/01/2018
 • We hebben een overzicht gekregen van de stand van zaken wat betreft personeel & de beleidsnota. Volgende keer denken we verder na.
 • De vacature voor de nieuwe coördinator is in gang gezet.
 • We hebben de RvB geëvalueerd.
 • We willen op de nieuwe denkdag met NP focussen op lokale samenwerkingen. Dit zal echter pas voor na de zomer zijn.
 • Westkust heeft niet veel extra centjes nodig.
 • De winkel zal nog maar één zaterdag per maand open zijn.
 • Misschien komt Joke eens langs.
Andere
19/12/2017

Verslag van de vierde WIP vergadering. 
Deze vergadering stond volledig in het teken van 'de zaterdagen'. 

RvB
13/12/2017

We bespraken het volgende:

Andere
05/12/2017

Het eerste pijleroverleg was onmiddellijk een succes. We dachten concreet na over hoe we de inhoud binnen JNM kunnen opwaarderen en onze leden (of potentieel nieuwe leden) warm kunnen maken voor onze identiteit (namelijk: natuur, milieu en beheer).

Naast verschillende kleine ideetjes kwamen ook nog volgende grotere ideeën naar boven die, al dan niet onmiddellijk, ten uitvoer worden gebracht:

Andere
22/11/2017

Verslag WIP vergadering 3. 

RvB
14/11/2017
 • We hebben een nieuwe sjabloon voor de vergaderingen.
 • De huidige kiemwerkingen worden verder gezet, in het Meetjesland komt een nieuwe kiemwerking.
 • Het bondssecreglement is finaal in orde.
 • We werken de regeling voor Blonde Tapuit verder en verder uit.
 • We hebben de planning van de RvB/HB bekeken.
 • De winkelploeg kan zelf beslissen over prijzen.
 • We gaan flexwerken in het secretariaat.
 • We willen onze internationale secretarissen helpen in de visie-ontwikkeling.

Pagina's